ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

จ.ปทุมธานี

วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์

จ.ชัยนาท

จ่าเอก สมบัติ วิสูตรพันธุ์

จ.สุพรรณบุรี

อดิศักดิ์ เลิศปัญญา

จ.ปทุมธานี

ชมเทป [LIVE] อบรมคนบันดาลไฟครั้งที่ 2