ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

จ.เชียงใหม่

สันติสุข วีรพันธุ์

จ.แพร่

ประสาท ประเทศรัตน์

จ.เชียงใหม่

ทีมวิทยากรเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

ชมเทป [Live] อบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 1