ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

จ.อุบลราชธานี

พระครูวิมลปัญญาคุณ

จ.บุรีรัมย์

พิชาญ ดัดตนรัมย์

จ.บุรีรัมย์

พูนศักดิ์ ริ้วทอง