ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

พิชาญ ดัดตนรัมย์

854 View

ช่างดำ ผู้คิดค้นประยุกต์ ทดลอง จนสามารถใช้โซลาร์เซลล์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในครัวเรือนได้ และพัฒนาให้เกิดโรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ 

สถานที่ ศูนย์อบรมกระท่อมคนกินแดด อ.เมือง จ. บุรีรัมย์
หลักสูตร : หลักสูตรพึ่งตน ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
วันที่ 2-3 พ.ย. 62 จำนวน 40 คน 
วันที่ 7-8 ธ.ค. 62 จำนวน 40 คน