ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

พูนศักดิ์ ริ้วทอง

994 View

ดีพร้อมโซลาร์เซลล์ บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : หลักสูตรพึ่งตน
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
รอบที่ 1 วันที่ 22-23 ก.พ. 63
รอบที่ 2 วันที่ 25-26 เม.ย. 63

คุณพูนศักดิ์ ริ้วทอง

  • ก่อตั้งบริษัท Solis Energy Co.,Ltd รับออกแบบติดตั้ง ระบบโซลาร์เซลล์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018 ถึงปัจจุบัน
  • กรรมการทดสอบ ช่างโซลาร์เซลล์ ตั้ง 7 ตุลาคม 2019 ถึงปัจจุบัน
  • วิทยากรจัดอบรม Solar workshop มาแล้วกว่า 32 รุ่น