ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ชมย้อนหลัง คนบันดาลไฟ EP.5 โซลาร์เซลล์ กับพลังงานสำรองยามภัยพิบัติ

1,343 View


ตามติดพระครูวิมลปัญญาคุณ ไปบันดาลไฟจากแสงอาทิตย์ให้กับชาวบ้าน ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 30 ปี และตามไปดูการเตรียมความพร้อมรับมือ กับภัยพิบัติ ของเครือข่ายอาชีวศึกษาที่ติดตั้งระบบไฟโซลาร์เซลล์ฉุกเฉินเพื่อการสื่อสารให้กับชุมชน เพื่อรับมือกับอุทกภัย และวาตภัยที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ ปี

ติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมมือกันสร้าง
#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ได้ที่ www.khonbandarnfai.com
และ Facebook Page
https://www.facebook.com/khonbandarnfai
1,343 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

รายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟครั้งที่8

โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี

ดูรายละเอียด

เลื่อนกิจกรรม "อบรมคนบันดาลไฟ "

ดูรายละเอียด

“Solar Power” อินเดียต้นทุนต่ำสุดในโลก

คนบันดาลไฟต่างประเทศ

ดูรายละเอียด