ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

กระจ่างเลย!!! ทุกปัญหาของโซลาร์เซลล์

1,394 View

กระจ่างเลย!!! ทุกปัญหาของโซลาร์เซลล์


สงสัยเรื่องอะไร? งงตรงจุดไหน? หาคำตอบได้ฟรีที่นี่
มหา'ลัยไฟจากฟ้า “วิชาโซลาร์ศาสตร์” สำนักช่วยอารีย์

ดำเนินการสอนโดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ไขทุกข้อข้องใจ ได้หลักการทำงาน นำไปประยุกต์ใช้
เปิดเรียนออนไลน์พร้อมกัน ได้เลยตอนนี้ ที่ มหาลัยไฟจากฟ้า หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์

http://khonbandarnfai.com/university/KBD191000053

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy

1,394 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เชิญชม LIVE Special : คุณสันติสุข วีรพันธุ์

คนบันดาลไฟLIVE

ดูรายละเอียด

เชิญคลิกชม โกศล แสงทอง สร้างสุขด้วยพลังงานสะอาด ที่ป่าเด็ง

เทปรายการคนบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟครั้งที่8

โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี

ดูรายละเอียด