ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เชิญชม "ป่าเต็งโมเด็ล"

305 View


ชุมชนป่าเด็ง อาศัยอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกฎหมายควบคุม ห้ามไม่ให้มี สาธารณูปโภคทุกชนิด โดยเฉพาะไฟฟ้าที่ไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่ได้ ในอดีตแสงสว่าง จึงมีเพียงตะเกียง และแสงเทียน แต่ปัจจุบัน ชีวิตของชาวบ้านป่าเด็งกลับสว่างไสว และสะดวกสบายไม่ต่างจากพื้นที่อื่นๆ
.
พวกเขา หันมาพึ่งพาพลังงานทางเลือก อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ พลังงานสะอาด ที่มีความมั่นคง และดีต่อสิ่งแวดล้อมจากการรวมกลุ่มกันในนาม ‘เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ’ พัฒนาความรู้นำพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาดใกล้ตัวมาใช้ พลิกฟื้นชีวิตให้ชาวบ้านเข้าถึงสิทธิความสุขขั้นพื้นฐาน จนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบในนาม "ป่าเด็งโมเดล" 
.
ติดตามได้ในรายการคนบันดาลไฟ ตอน โกศล แสงทอง สร้างสุขด้วยพลังงานสะอาด ที่ป่าเด็ง วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-14.00 น.
ทางช่อง ไทยรัฐ TV HD ช่อง 32

305 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

พลังงานท่ามกลางภัยพิบัติ

ตัวอย่างรายการ คนบันดาลไฟ ตอน โซลาร์เซลล์ กับพลังงานสำรองยามภัยพิบัติ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง ไทยรัฐ TV HD ช่อง 32

ดูรายละเอียด

เมืองหลวงแห่งพลังงานแสงอาทิตย์ในอาเซียน

คนบันดาลไฟที่ฟิลิปปินส์

ดูรายละเอียด

Tesla เปิดตัว “หลังคากระจกพลังงานแสงอาทิตย์”

คนบันดาลไฟต่างประเทศ

ดูรายละเอียด