ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เมื่อหญิงอินเดียกลายเป็นผู้สร้างพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลง

303 View
“พลังงานหมุนเวียนเพื่อผู้หญิง”

ในรัฐราชาสถาน ของอินเดีย Solar Sahelies หรือ ‘เพื่อนโซลาร์’ ริเริ่มโดย Ajaita Shah ผู้นำองค์กรด้านการ สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนเพื่อผู้หญิง ซึ่งกลุ่มเพื่อนโซล่าร์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ Ajaita เรียกว่า ตัวแทนของความเปลี่ยนแปลง

และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างทัศนคติและความตระหนักรู้ให้แก่ผู้หญิงและครอบครัวของเธอในชุมชน ในหลายเมืองของรัฐให้หันมาพึ่พาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้พลังงานมาจากโซลาร์เซลล์ และเพราะกลุ่มเพื่อนโซลาร์นี่เอง ที่ทำให้หลายชุมชนนอกเครือข่ายได้มีไฟฟ้าใช้กลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง

ที่มา https://www.bbc.com/news/business-43837484

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
303 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

รายการ [คนบันดาลไฟ] เริ่ม อาทิตย์ 6 ตุลาคมนี้ บ่ายโมงครึ่ง ไทยรัฐทีวี

แรงบันดาลใจจากบุคคล และสถานที่ต้นแบบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เป็นผู้นำ ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และความเป็นจริง ของวิถีชีวิต ชุมชน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อม ต้นแบบในการเข้าถึงพลังงานสะอาด เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศชาติ ทั้งในยามปกติ และวิกฤติฉุกเฉิน

ดูรายละเอียด

ทริปหนองตาแต้ม

หมู่บ้านบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

ชมย้อนหลัง คนบันดาลไฟ EP4 ดร.สมพร ช่วยอารีย์ กับ มหา’ลัยเคลื่อนที่

อาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียด