ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

400 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยบ้านตองตึง อ.เมือง จ.แพร่ วันที่ 21-22 ธ.ค. 62 โดยวิทยากร คุณประสาท ประเทศรัตน์

1.
นายกฤษฏิ์ แก้วสมนึก
2. นายกิตติพงษ์ ปันเบี้ยว
3. นายดาวทอง คำสุข
4. นายนพดล ปิจดี
5. นางสาวนิรมล นะซอ
6. นายบุญธรรม คล้ายหนู
7. นายพะจอลอ ทวีทรัพย์บุญญา
8. นายภูดิท เชียงวงค์
9. นายยงยศ เหลืองวงศ์วาน
10. นายยุทธนา โพธิ์ทองคำ
11. นายยุทธศักดิ์ กาศเกษม
12. นายวิโรจน์ ครุฑศิรินันท์
13. นายสุพรรณ อู่ศรีเมือง
14. นายสุรศักดิ์ สร้อยสาย
15. นายเสมียน แดงทุ่ง
400 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เชิญชม LIVE สดคุยกับช่างดำ

ศุกร์ที่ 13 ธ.ค.นี้ เวลา 11.00 น. Facebook คนบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

ใช้เงินไม่กี่พันบาท ต่อแดดมาติดไฟใช้เอง

พัดลม โทรทัศน์ ชาร์จโทรศัพท์ หุงข้าว ได้หมด

ดูรายละเอียด

ภาพกิจกรรมอบรมคนบันดาลไฟ ณ กระท่อมดินกินแดดนาช่างดำ

ดูรายละเอียด