ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ จ. ชัยนาท

384 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน จ. ชัยนาท  วันที่ 11-12 ม.ค. 63 โดยวิทยากร จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธุ์
1.นายกฤษณะ สิงห์สังข์
2.นางสาวกัญวสุ จันฟัก
3.นางกันตา ชูชาติ
4.นายกันติทัต เชียงการ
5.นายกำธร วัมนกุล
6.นายจรัญ เจียมทอง
7.นายชัยวัฒน์ แก่นจรรยา
8.นายชัยอนันต์ ใบศรี
9.นายณัฐวิศิษฐ์ เหรียญหยก
10.นางณิชชา กิตติธรธำรงกุล
11.นางสาวดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี
12.นายดาว พิรุนสุนทร
13.นายเดชา จันทร์หอม
14.นายทวี เหมไพบูลย์
15.นายธนวัฒน์ ไทยภัทรพงศ์
16.นางธัญรดี ห้อยระย้า
17.นายธันวา สิทธิแพทย์
18.นายธัมมภัทร พูลพันธ์
19.นายนทินันต์ ฉัตรเฉลิม
20.นายนนท์พินิจ พิมเทพา
21.นายนิวัฒน์ สพลาภ
22.นายประพัทธ์ ห้อยระย้า
23.นายปรัชญา ดวงเดียว
24.นายปรีชา แสงไข่
25.นางปรียดา จันฟัก
26.นางสาวปาณิสรา อัจฉยะสวัสดิ์
27.นางสาวปารณีย์ แก่นนา
28.นายพงศกร ปลากัดทอง
29.นางสาวแพรวพิมพ์ จันทร์จำรัส
30.นายไพบูลย์ มงคลศุภวาร
31.นางสาวภัทรวรรณ พันสด
32.นายภานุพงศ์ จิตรเอื้อตระกูล
33.นายมนตรี ใจดี
34.นายมโน ทองบุญ
35.นายมานพน้อย เจริญพจน์
36.นางสาวรัศมี เรืองฤทธิ์
37.นายวิชาญ มีสำลี
38.นายวิชาญ ลิ้มศักดิ์ศรี
39.นายวิทยา ทวีภากุล
40.นายวิทวัส ฟักน่วม
41.นายวินัย เล็กเมือง
42.นายวิสุทธิ์ เรืองฤทธิ์
43.นายสมบัติ มุขแจ้ง
44.นายสุขเกษม รัชนีกร
45.นางสาวสุขสวัสดิ์ ปรียาโชติ
46.นายสุชิน ไพรวรรณ์
47.นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์
48.นายสุพจน์ รัตนะมงคลกุล
49.นางสาวสุวพร สุภะชุณหะ
50.นายองอาจ เชี่ยวการ
384 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Solar Educate Trip : หนองตาแต้ม

ดูรายละเอียด

เชิญชม LIVE สดคุยกับช่างดำ

ศุกร์ที่ 13 ธ.ค.นี้ เวลา 11.00 น. Facebook คนบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

เชิญชม "ป่าเต็งโมเด็ล"

สร้างพลังงานกลางผืนป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ดูรายละเอียด