ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เชิญชมต้นแบบประเทศพลังงานสะอาด เยอรมนี

227 View

ประเทศเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นผู้นำระดับโลกในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร นวัตกรรมและเทคโนโลยี และหนึ่งในนั้นก็คือ การเป็นผู้นำในเรื่องการใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานหมุนเวียน แหล่งผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ของเยอรมนีกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่ไม่ใช่ในรูปแบบโซลาร์ฟาร์มเท่านั้น.
พลังงานแสงอาทิตย์ในเยอรมนี ผลิตได้จากหลังคาของบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ที่ทำการสำนักงานของหน่วยงานรัฐ และตลอดจนหลังคาของห้างสรรพสินค้า และลานจอดรถ หรืออาจกล่าวได้ว่า พื้นที่ว่างเหนือดาดฟ้า และหลังคาของอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ ที่สามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ล้วนแล้วแต่ถูกติดตั้งด้วยแผงโซลาร์เซลล์

.
ติดตามได้ในรายการคนบันดาลไฟ ตอน เยอรมนี ดินแดนต้นแบบพลังงานสะอาด ตอนที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง ไทยรัฐ TV HD ช่อง 32

227 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

ครั้งที่ 10 จ.แพร่

ดูรายละเอียด

กกพ. ร่วมทริป เกาะลันตา เกาะพลังแดด

พื้นที่พลังงานสะอาดต้นแบบโซลาร์เซลล์

ดูรายละเอียด

แผงโซลาร์เซลล์กึ่งใสในนาข้าว โดย กฟผ.

ช่วยลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร

ดูรายละเอียด