ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

จรัส Light Fest

173 View

จรัส Light Fest : เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง
สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2563 #ชมฟรี

จรัส Light Fest นิทรรศการศิลปะแสงครั้งแรกของไทยที่นำเสนอด้านพลังงานโซลาร์อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 (กกพ.)


ผลงานประติมากรรมและศิลปะติดตั้งทั้งหมดจำนวน 11 ชิ้น จัดวาง ณ ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ และอีกหนึ่งชิ้นอยู่ที่บริเวณชั้น 3 ทางเชื่อมสู่สถานีรถไฟฟ้า โดยใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างและขับเคลื่อนกลไก


ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิลปะซึ่งเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์และจับต้องได้ ช่วยสร้างสำนึกของการมาถึงแห่งยุคของพลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy

173 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

โซลาร์ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ดูรายละเอียด

เปิดเทอมแล้ว วันนี้ >>> [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง

ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน

ดูรายละเอียด

หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ

กกพ. ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน

ดูรายละเอียด