ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

อพาร์ทเมนต์คุณป้าบันดาลไฟ

586 View

ประเทศเกาหลีใต้ ตั้งเป้าหมายให้ กรุงโซล เป็นเมืองแห่งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จะลดปริมาณความต้องการการใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต เพิ่มการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ได้มากกว่า 1 GW และเพิ่มการพึ่งพาพลังงานสะอาดนี้ให้ได้มากกว่า 3 % ภายในปี ค.ศ. 2022 ครัวเรือน 1 ล้านหลัง จะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์
.
อะพาร์ตเมนต์คุณป้า เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ ของนโยบายระดับประเทศ ที่สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตในกรุงโซล ที่ใครๆ ก็อาศัยอยู่บนอะพาร์ตเมนต์ได้ เพียงแผงโซลาร์เซลล์ที่หน้าต่างหรือระเบียง 1 แผงเท่านั้น เจ้าของห้องก็สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด จากแสงอาทิตย์ได้อย่างง่ายดาย

 
.
ติดตามได้ในรายการคนบันดาลไฟ ตอน เกาหลีใต้ อะพาร์ตเมนต์คุณป้า โซลาร์ล้านครัวเรือน วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง ไทยรัฐ TV HD ช่อง 32

586 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

แผงโซลาร์เซลล์กึ่งใสในนาข้าว โดย กฟผ.

ช่วยลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร

ดูรายละเอียด

ด่วนชัยนาทเปิดรับอบรมเพิ่มเติม

อบรมคนบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

พลังงานท่ามกลางภัยพิบัติ

ตัวอย่างรายการ คนบันดาลไฟ ตอน โซลาร์เซลล์ กับพลังงานสำรองยามภัยพิบัติ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง ไทยรัฐ TV HD ช่อง 32

ดูรายละเอียด