ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ

199 View

⚡️ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรจม์
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการคนบันดาลไฟ
และ ผู้ร่วมทริปกว่า 50 ท่านร่วมทริปศึกษาดูงานโครงการคนบันดาลไฟ : หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของพลังงานสะอาดบนพื้นที่ต้นแบบ พร้อมทั้งเชิญชวนเหล่าผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กร และ ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของตนด้วยพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
199 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เชิญชมต้นแบบประเทศพลังงานสะอาด เยอรมนี

คนบันดาลไฟ ต่างประเทศ

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ บ้านช่วยอารีย์

บ้านช่วยอารีย์ อ.จุฬาภรณ์ จ. นครศรีธรรมราช วันที่ 11-12 ม.ค. 63 โดยวิทยากร ดร.สมพร ช่วยอารีย์

ดูรายละเอียด

ใช้เงินไม่กี่พันบาท ต่อแดดมาติดไฟใช้เอง

พัดลม โทรทัศน์ ชาร์จโทรศัพท์ หุงข้าว ได้หมด

ดูรายละเอียด