ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

โซลาร์ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

104 View

โซลาร์ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อิสราเอลสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชื่อ Ashalim Power Station กลางทะเลทราย มีกำลังการผลิต 300 เมกะวัตต์ หรือ เท่ากับปริมาณพลังงานไฟฟ้า 2% ของประเทศ

บนเนื้อที่รวมกันกว่า 3 ตารางกิโลเมตร กลางทะเลทรายเนเกฟทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับแสงอาทิตย์เฉลี่ย 300 วันในหนึ่งปี ทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า ได้ต่อเนื่อง เมื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า รองรับผู้ใช้ไฟฟ้า ได้กว่า 150,000 หลังคาเรือน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ 110,000 ตัน

104 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

โรงพยาบาลบันดาลไฟ

เมื่อหลังคาโรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา ถูกเปลี่ยนให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ดูรายละเอียด

เชิญคลิกชม โกศล แสงทอง สร้างสุขด้วยพลังงานสะอาด ที่ป่าเด็ง

เทปรายการคนบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

รวมอัพเดทรายชื่อ

ผู้ได้รับเข้าร่วมการอบรมคนบันดาลไฟจากศูนย์ต่างๆ

ดูรายละเอียด