ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

กกพ. ร่วมทริป เกาะลันตา เกาะพลังแดด

360 View

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.
พร้อมผู้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการคนบันดาลไฟ
ในหลากหลายมิติอาชีพ ทั้งภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว SME กว่า 50 ท่าน ร่วมกันศึกษาดูงานบนพื้นที่พลังงานสะอาดต้นแบบโซลาร์เซลล์ ณ เกาะลันตา เกาะพลังแดด จ.กระบี่ โดยการต้อนรับของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเกาะลันตา จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และขับเคลื่อนแนวคิดการเปลี่ยนพื้นที่ ชุมชน และ ธุรกิจของตนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ อย่างเป็นธรรม มั่นคง และยั่งยืน ตามพันธกิจสำคัญของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.

โครงการคนบันดาลไฟได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2562


#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy

360 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ด่วนชัยนาทเปิดรับอบรมเพิ่มเติม

อบรมคนบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

บรรยากาศงานอบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 2

ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียด

รวมอัพเดทรายชื่อ

ผู้ได้รับเข้าร่วมการอบรมคนบันดาลไฟจากศูนย์ต่างๆ

ดูรายละเอียด