ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ความรู้พึ่งพาตนเอง

4,579 View

[มหา'ลัยไฟจากฟ้า] Ep.3 

การทำงานของโซลาร์เซลล์ แบบออฟกริด สำนักศรีแสงธรรม

มหา'ลัยไฟจากฟ้า ตอน การทำงานของโซลาร์เซลล์ แบบออฟกริด หลักสูตร โซลาร์ศาสตร์ สำนักศรีแสงธรรม โดย พระครูปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม[มหา'ลัยไฟจากฟ้า] Ep.2 

แบบจำลองระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์ สำนักศรีแสงธรรม

มหา'ลัยไฟจากฟ้า ตอน แบบจำลองระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์ หลักสูตร โซลาร์ศาสตร์ สำนักศรีแสงธรรม โดย พระครูปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม

 

[มหา'ลัยไฟจากฟ้า] Ep.1 ระบบโซลาร์เซลล์ สำนักศรีแสงธรรม

มหา'ลัยไฟจากฟ้า “วิชาโซลาร์ศาสตร์” สำนักศรีแสงธรรม ดำเนินการสอนโดย พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมCLIP 10 > [Live Special] ครูชัย ศรีสูงเนิน | คนบันดาลไฟ
พูดคุยกับครูชัย ศรีสูงเนิน กับแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์แบบฟูกูโอกะ โดยใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์ในการขับเคลื่อนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ


CLIP 9 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.9
สาธิตการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
CLIP 8 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.8
การสาธิตประกอบชุดควบคุมมอเตอร์ FULL HDVCCLIP 7 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.7
การสาธิตประกอบชุดควบคุมมอเตอร์ MINI HDVCCLIP 6 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.6
การสาธิตประกอบชุดกินแดดแบบผสม Off Grid 24/220
CLIP 5 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.5
การสาธิตประกอบชุดกินแดดขนาดเล็ก Off Grid 12V
CLIP 4 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.4
วงจรไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า อนุกรม ขนาน ผสมCLIP 3 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.3
ความสัมพันธ์ระหว่าง วัตต์ โวลท์ แอมป์ (สูตรการคำนวณ)CLIP 2 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.2 
ชนิดของแรงดันและกระแสไฟCLIP 1 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.1 
แนะนำอุปกรณ์สำหรับต่อประกอบชุดโซลาร์เซลล์

4,579 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ความรู้พื้นฐานทั่วไป

สำหรับผู้ที่เริ่มสนใจ แต่ยังไม่มีพื้นฐาน

ดูรายละเอียด

ความรู้เชิงประยุกต์

สำหรับกลุ่มผู้ที่จะนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ ดัดแปลง สร้างนวัตกรรมและประกอบอาชีพ

ดูรายละเอียด